Projekty

Přehled realizovaných projektů

Závazek k úspěchu

Mistrovské kurzy se sólisty NdB

Zefektivnění a zkvalitnění přípravy instrumentalistů k orchestrálním konkurzům

Délka projektu: 12 měsíců Kategorie: Odborné vzdělávání a příprava Priorita: Přispívání k inovacím v odborném vzdělávání a přípravě Témata: • Nové metody a přístupy výuky a vzdělávání • Kreativita, umění a kultura • Zaměstnatelnost
Hlavním cílem projektu je zdokonalit a zkvalitnit výuku v rámci přípravy studentů k orchestrálním konkurzům. Každý hráč prochází cyklem přes základní umělecké školy, konzervatoře či hudební gymnázia a svá studia završují studiem vysokých uměleckých škol. Cílem skoro každého interpreta je uplatnit se v nějakém symfonickém tělese, a právě k tomu slouží orchestrální konkurzy. Úspěšné vykonání konkurzu je velmi komplexní disciplína: přes samotný um psaní úvodního dopisu, správné psaní uměleckého životopisu, správnou individuální přípravu ke konkurzu (případně za pomoci pedagoga), následné vykonání konkurzu. Spousta hudebníků však ztrácí mnoho času, když ke konkurzům chodí bez jakýchkoliv prvotních zkušeností, což je pochopitelné, protože pro to zatím nemáme takový nástroj. Výsledkem celého projektu bude perfektní připravenost studentů a členů partnerských organizací a nabytí spousty cenných informaci od největších profesionálů z oboru či členů, kteří mají s orchestrálními konkurzy bohaté mezinárodní zkušenosti. Dalším výstupem bude ucelená erudovaná metodika sestavená profesionály na výše zmíněnou tématiku. Uskuteční-li se projekt, bude se jednat o velkou inovaci a přínos pro celý hudební svět.

Moravské dechové kvinteto

Moravské dechové kvinteto bylo úplně prvním projektem neziskové společnosti Moravian Woodwind Quintet z.s., po které také celá organizace nese název. Jednalo se o podporu studentů konzervatoře v jejich aktivitách. Dechové kvinteto pod záštitou MWQ z.s. funguje skoro v původním složení dodnes. Za jeho existenci se podařilo dojednat účasti na dvou mezinárodních festivalech, a to ve Francii a Skotsku. Dále kvinteto například hostovalo v rámci abonentních koncertů Filharmonie Brno.

Projekt CHSOB

Projekt CHSOB – Chamber Symphony Orchestra Brno byl unikátním projektem naší neziskové organizace. Jednalo se o dvouletý vzdělávací orchestrální program pro studenty ZUŠ, konzervatoří a vysokých škol. V rámci projektu CHSOB měli studenti možnost si zahrát pod profesionálním vedením dirigenta velkolepá orchestrální díla v jedinečných komorních úpravách. Během dvou let své existence orchestr nastudoval: Symfonii č. 1 od Gustava Mahlera, Symfonii č. 2 od Johannese Brahmse, Magnificat od Johna Ruttera a nebo Nonet od B. Martinů.

music, jazz, flute-3090204.jpg

Závěrečný recitál Tima Kadlece

Tento koncert se uskutečnil v rámci dlouholeté spolupráce s naším předsedou. Tím je právě Tim Kadlec, který na závěr svých brněnských studií uskutečnil koncert pro brněnské publikum, neb již studuje na HAMU v Praze.