Nezisková organizace

Analytický průzkum na potřebu zkvalitnění přípravy studentů k orchestrálním konkurzům

V rámci analýzy potřeb bylo dotazováno 50 studentů různých národností a studujících na různých institucí. V rámci dotazníku byly položeny 4 jednoduché otázky na jejich zkušenosti s orchestrálními konkurzy a jestli je třeba lépe k orchestrálním konkurzům v rámci školních institucí studenty připravovat. Dotazník byl vyplňován online prostřednictvím Microsoft Forms a jeho kompletní data jsou k dispozici v sídle organizace Moravian Woodwind …

Analytický průzkum na potřebu zkvalitnění přípravy studentů k orchestrálním konkurzům Pokračovat ve čtení »

Zápis spolku

Nezisková organizace Moravian Woodwind Quintet z.s. byla zapsána u Krajské soudu v Brně pod spisovou značkou L 20840 dne 25. 9. 2015. Jejím zakládajícími členy byli: Marie Loubová, Hana Sapáková, Tim Kadlec, Filip Pokorný a Jan Šmíd.