Výsledek výběrového řízení programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
Klíčová akce 2, Partnerství pro spolupráci

V návaznosti na jednání Schvalovací komise programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava si Vám dovolujeme oznámit, že Vaše žádost o grant projektu „Zefektivnění a zkvalitnění přípravy instrumentalistů k orchestrálním konkurzům a tvorba její metodiky“ v Klíčové akci 2 byla SCHVÁLENA.