Navázání spolupráce s organizací Flautiada v rámci žádosti grantu Erasmus+

V rámci připravovaného projektu pro žádost o grant Erasmus+ byla navázána spolupráce se slovenskou organizací Flautiada.