Analytický průzkum na potřebu zkvalitnění přípravy studentů k orchestrálním konkurzům

V rámci analýzy potřeb bylo dotazováno 50 studentů různých národností a studujících na různých institucí. V rámci dotazníku byly položeny 4 jednoduché otázky na jejich zkušenosti s orchestrálními konkurzy a jestli je třeba lépe k orchestrálním konkurzům v rámci školních institucí studenty připravovat.

Dotazník byl vyplňován online prostřednictvím Microsoft Forms a jeho kompletní data jsou k dispozici v sídle organizace Moravian Woodwind Quintet z.s.

Otázky a odpovědi byly následující:

Z analýzy potřeb nám vyplývá, že úspěšnost studentů u konkurzů je 36 %, která by mohla být zvýšena. Následně analýza potřeb cílila otázky přímo na systém vzdělávání a zda existuje nějaký nástroj či výukový postup v rámci institucí pro přípravu studentů k orchestrálním konkurzům. Z 50 dotazovaných se shodlo 84 % studentů, že takový nástroj neexistuje a 92 % studentů by se rádo takové vzdělávací aktivity zúčastnilo.

Na závěr této analýzy lze říct, že potřebný nástroj pro kvalitní a efektivní přípravu studentů neexistuje a studentům samotným chybí a mají o něj zájem.

Zpracoval: BcA. Tim Kadlec

V Brně, dne 15. 5. 2021