Koncert v rámci Filharmonie Brno

Moravské dechové kvinteto ve spolupráci s Filharmonií Brno vystoupilo na koncertě dne 25. 12. 2015 v Katedrále sv. Petra a Pavla. Kvinteto vystoupilo společně s dětským sborem Kantilénou a provedlo Zpěvy Betlémské od Jana Seidla.