Představujeme OSA Partner

Rádi bychom Vám představili našeho nového partnera.

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.

  • Byl založen samotnými autory již v roce 1919.
  • První ustavující schůze OSA se konala 9. října 1919.
  • Jedním ze zakladatelů OSA byl populární skladatel Karel Hašler a jedním z prvních ředitelů OSA byl syn skladatele Antonína Dvořáka.
  • V současné době OSA spravuje autorská majetková práva více než 9 000 domácích a více než 1 000 000 zahraničních nositelů autorských práv (skladatelů, textařů, nakladatelů – nezaměňovat s vydavateli cd a dvd nosičů).
  • Posláním OSA je správa autorských majetkových práv hudebních skladatelů, textařů a hudebních nakladatelů, jakož i dědiců autorských majetkových práv.
  • Je důležitým mostem mezi autory a uživateli jejich děl. Autorům poskytuje služby spojené s výběrem a následným rozúčtováním autorských odměn, včetně zpracování dat od uživatelů a právních služeb. Uživatelům usnadňuje přístup k legálnímu užití hudby všech žánrů z celého světa.
  • OSA zastupuje představenstvo a jeho zaměstnanci. Rozsah jejich oprávnění plyne z podpisového řádu.