Stanislav Kummer


Narodil se roku 1966 ve Vyškově. Vystudoval hru na housle na brněnské konzervatoři a poté v letech 1987-1992 absolvoval studium dirigování na JAMU v Brně pod pedagogickým vedením prof. PhDr. O. Trhlíka a doc. P. Vronského.

Již během studia působil jako dirigent významného pěveckého sboru Ars Brunensis Chorus, BSHM, se kterým se zúčastnil řady zahraničních vystoupení (Anglie, Belgie, Holandsko, Německo, Francie, Bulharsko, Jugoslávie, Polsko, Itálie, Švýcarsko). Dále spolupracoval např. se Státní filharmonií Brno, Moravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií B. Martinů Zlín.

Po absolutoriu odešel učit do španělského Viga na Hudební taneční konzervatoř obory dirigování a hlasovou přípravu pro sborový zpěv. Vedl studentský symfonický orchestr, Velký pěvecký sbor Madrigal pedagogů konzervatoře a smíšený sbor posluchačů Univerzity ve Vigu.

Po návratu do vlasti nastoupil na brněnskou konzervatoř, kde vyučuje dodnes. V letech 1995-2000 byl hlavním sbormistrem Brněnského filharmonického sboru BFS-BB, se kterým provedl řadu symfonických děl u nás i v zahraničí. V současnosti se věnuje především interpretacím soudobých děl českých skladatelů a působí jako dirigent komorního tělesa Helfertovo orchestrální sdružení.