Marián Hrdlička


Narozen 7.12.1996 v Trenčíne na Slovensku. Na housle začal hrátv 6 letech na ZUŠ Trenčín u Roberta Zemeneho, zúčastnil se několika soutěží, zejmena v oblasti komorní hudby (Cikkerova Trnava-bronzové pásmo v komorní hře ,Musica Camerata Bratislava-zlaté pásmo, specialní cena za poučenou interpretaci barokních skladeb)

V roce 2014 nastoupil na Konzervatoř Brno do třídy MgA. Richarda Kružíka (člen Janáčkova kvarteta, tehdejší člen Filharmonie Brno), kde právě studuje ve 4. ročníku. Mezi jeho úspěchy v rámci studií na konzervatoři patří: účast na soutěži Klasicismus a smyčcové nástroje – 3. místo v kategorii komorní hra.

Absolvoval kurzy poučené historické interpretace v Holešově ve třídě Dr. Petra Zajíčka v letech 2013, 16 a 17. Dále se zúčastnil mistrovských kurzů ve třídě pana prof. Františka Veselky v roce 2015 a prof. Milana Vítka v tomtéž roce.

Marián se zajímá zejména o komorní hudbu, poučenou historickou interpretaci a hudbu soudobou. Je členem Moravského komorního orchestru, Komorního orchestru města Trenčín (s nímž několikrát vystoupil sólově).

V Chamber Symphony Orchestra Brno působí od jeho vzniku. V první sezóně hrál v rámci CHSOB Tour 2017 Mahlerovu první symfonii v druhých houslích. Od sezóny 17/18 je koncertním mistrem a vede smyčcovou sekci.